Mielec: Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zgłoszone propozycje zostaną zestawione w formie protokołu Prezydentowi Miasta Mielca, a wyniki konsultacji przestawione Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektu uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
(Tomasz Łępa)
W otwartej dyskusji, przedstawiciele mieleckiego trzeciego sektora wskazywali pomysły na dalszy rozwój współpracy oraz podawali zadania, które w ramach ogłaszanych przez gminę konkursów powinny zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu 'Programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” – mówi Jolanta Markowska-Rzeźnik: