Mielec: Rozmowy dalej trwają….

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Celem unormowania pracy szpitala, dyrekcja szpitala podjęła  działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy tak dużej liczby zwolnień lekarskich, a także złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa tj. narażenia pacjentów na utratę życia i zdrowia, a zakładu pracy – na duże straty finansowe. Jednocześnie rozpoczęła  się weryfikacja zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

(Tomasz Łępa)

Dyrekcja zaproponowała personelowi pielęgniarskiemu 400 zł brutto przesunięcia środków w ramach dodatku ministerialnego do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie pochodne liczone od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400 zł byłyby sfinansowane z budżetu szpitala, propozycja ta jednak została odrzucona przez personel. Jednocześnie też mają miejsce mediacje w sprawie trwającego od kwietnia sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.

Jeszcze w tym tygodniu dyrekcja szpitala specjalistycznego w Mielcu ma spotkać się z przedstawicielami personelu pielęgniarskiego w sprawie dalszych rozmów dotyczących proponowanych podwyżek płacowych. Na chwilę obecną na zwolnieniu lekarskim przebywa 114 pielęgniarek mieleckiego szpitala specjalistycznego. Mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.