Mielec: Rozmawiali o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej otrzymał już pozytywną opinię środowiskową co do budowy wałów rzeki Wisłoki i Potoku Kiełkowskiego na wysokości wsi Kiełków i Boża Wola.
(Tomasz Łepa)
Inwestycja ta, zabezpieczyć ma przed ogromnymi stratami z powodu zniszczeń upraw i podtopień gospodarstw domowych:

Starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła spotkał się z przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Burmistrzem Przecławia oraz Wójtem Gminy Mielec w sprawie działań zmierzających do poszerzenia międzywala dla ochrony miejscowości Boża Wola i Kiełków w powiecie mieleckim. Marszałek Województwa Podkarpackiego powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zadanie, jakim jest poszerzenie międzywala w tych miejscowościach , w celu zabezpieczenia mieszkańców powiatu mieleckiego przed skutkami powodzi. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: