Mielec: Prace trwają cała parą.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Starostwo Powiatowe w Mielcu przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej inwestycji, jaką jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w kierunku Trześni. Niejednokrotnie na tym rozwidleniu dochodziło do niebezpiecznych incydentów, stąd decyzją władz powiatowych o przebudowie. Nowa organizacja ruchu w tym obszarze będzie dostosowana do dużej liczby kierowców i zapewni integrację różnych środków transportu – samochodowego i rowerowego. Zakres prac obejmie wykonanie następujących grup robót: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, podbudowy, przepustów, elementów odwodnienia, krawężników i chodników, robót nawierzchniowych, robót ziemnych i wykończeniowych oraz elementów bezpieczeństwa. Ponadto, starostwo podjęło starania, aby w kosztach partycypowały także niektóre firmy działające na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
(Tomasz Łępa)
Zmodernizowany zostanie również budynek dawnej siedziby starostwa powiatu mieleckiego przy ul. Sękowskiego w Mielcu

Powoli też dobiegają prace przy nowo powstającym rondzie przy ul. Kwiatkowskiego.

Nie ustają prace remontowo-budowlane w powiecie mieleckim. Jest już oddany do użytku nowy parking przy starostwie powiatowym w Mielcu. Ma on służyć pracownikom, klientom i mieszkańcom bloków, które znajdują się wokół starostwa powiatowego.
Mówi starosta Zbigniew Tymuła: