Mielec: Pamiętali o legioniście…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stanisław Krempa spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu.
(Tomasz Łepa)
Jak dodaje starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła jest to kolejna osoba, która wpisuje się w historię miasta i powiatu:

Stanisław Krempa rodził się 1 V 1898 r. w Mielcu. Uczył się w mieleckim gimnazjum. Do oddziałów strzeleckich wstąpił 14 VIII 1914 r. w Krakowie. Otrzymał przydział do 1. kompanii VI baonu I Brygady, z którą walczył do połowy 1915 r. Ranny, przebywał kilka miesięcy w szpitalu. Następnie w 1916 r., w czasie kampanii wołyńskiej, służył w artylerii legionowej. Po kryzysie przysięgowym został wysłany na front włoski, gdzie dostał się do niewoli. Zgłosił się do oddziałów polskich formowanych z jeńców wojennych i po przeszkoleniu we Włoszech odesłany został do Francji. Znalazł się w 'Błękitnej Armii” gen. Hallera, z którą powrócił do kraju w szeregach 11 pułku. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Z wojska został zwolniony w styczniu 1921 r. gdzie następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel. W 1931 r. został kierownikiem szkoły w Krzemienicy. W czasie okupacji ukrywał się pod przybranym nazwiskiem 'Marcin Kępa”. Po wojnie mieszkał przez pewien czas na Ziemiach Odzyskanych, a następnie powrócił do Mielca. Zmarł w 1979 r. Mówi Jacek Żyrkowski, wnuk legionisty:

Przy ul. Kilińskiego 28 w Mielcu odsłonięta została tablica memoratywna poświęcona Stanisławowi Krempie, żołnierzowi Legionów Polskich. Ufundowana została ona przez syna Jerzego z Warszawy i staraniem Jerzego Skrzypczaka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu, usytuowana na miejscu dawnego miejsca urodzenia i zamieszkania mieleckiego legionisty: