Mielec: Pamiętajmy o rowach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ważne jest, aby konserwacja urządzeń wodnych była dokonywana na całej długości. Konserwacja odcinka rowu położonego wyżej lub niżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.
Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń wynika z ustawy „Prawo wodne”, według której konserwacja urządzeń należy do właścicieli (użytkowników) nieruchomości, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.
(Tomasz Łępa)
Wraz z końcem zimy postępujące ocieplenie oraz wiosenne opady deszczu mogą powodować liczne podtopienia. Wyprzedzając liczne zgłoszenia i interwencje mieszkańców dotyczące niedrożnych rowów oraz innych urządzeń melioracji szczegółowych, Starostwo Powiatowe w Mielcu przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom gruntów, na których usytuowane są rowy, o obowiązku polegającym na ich konserwacji i utrzymaniu umożliwiającym swobodny przepływ wód.
Mówi starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła: