Mielec: Paczki dla polskich kombatantów na Kresach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Klub Historyczny ''Prawda Pamięć'' jest organizacją popularyzującą historię narodu polskiego i regionu.
Celem grupy jest ochrona i opieka miejsc pamięci, które świadczą o bogatej przeszłości historycznej Mielca i okolic.
Paczki docierają do Polaków w Wilnie, Grodnie i Lwowie.
Polacy na Kresach bardzo często traktowani są przez władze Białorusi i Ukrainy jak obywatele czwartej lub piątej kategorii. Oni nie mają nic albo bardzo mało – twierdzi Romuald Rzeszutek z Klubu Historycznego 'Prawda i Pamięć” z Mielca. W odpowiedzi na trudną sytuację Kresowiaków Klub zorganizował zbiórkę artykułów spożywczych. Dziś transport z paczkami z prawie dwiema tonami żywności wyruszył na Białoruś.
(Tomasz Łępa)
W ciągu roku przeprowadzane są dwie takie zbiórki – jedna w okresie bożonarodzeniowym, druga przed Wielkanocą. Słowa podziękowania również kierowane są do osób, które kwestowały w minionym roku na rzecz ekshumacji Żołnierzy Wyklętych:

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Mielca w tym roku zebrano ponad tonę produktów spożywczych które zostały podzielone na paczki, a następnie przekazane potrzebującym Polakom na Wschodzie. Do Kresowiaków trafią podstawowe produkty żywnościowe. Do nich dołączone są również kartki i listy napisane przez dzieci:

Pod hasłem ''Rodacy – Bohaterom'' trwa zbiórka żywności dla polskich kombatantów na Kresach.
W akcję włączył się również Klub Historyczny ''Prawda i Pamięć'' z Mielca, który wraz Stowarzyszeniem ''Odra-Niemen'' z Wrocławia przygotowuje paczki dla kresowian.
Mówi wiceprezes Klubu ''Prawda i Pamięć'' Romuald Rzeszutek: