Mielec: Otwarcie Podstrefy Pustków SSE EURO-PARK MIELEC

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, utworzona w 1995 roku, jest najstarszą strefą w Polsce. Obszar strefy to około 1 363 hektarów, zlokalizowany głównie na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie, Śląsku, Małopolsce i Pomorzu Zachodnim. Efektami działania Strefy jest blisko trzysta zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy, co znajduje odzwierciedlenie w ponad sześciu miliardach złotych poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnieniu ok. 24 tys. osób.
(Tomasz Łępa)
Zainteresowanie podmiotów chcących działać w podstrefie jest duże, lecz niestety nie wszyscy się kwalifikują – mówi wójt gminy Dębica.

W sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie Podstrefy EURO-PARK MIELEC w Pustkowie. Przypomnijmy, że o rozszerzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC o tereny inwestycyjne w Pustkowie k. Dębicy Rada Ministrów zdecydowała w marcu br. Podstrefa w Pustkowie obejmuje prawie 23 hektary, usytuowana jest w północnej części Gminy Dębica. Uzbrojone działki przeznaczone są pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami. Dla wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza otwarcie podstrefy to pomoc i nadzieja dla tutejszych mieszkańców: