Mielec: Oceniali gotowość i bezpieczeństwo

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wśród poruszanych tematów była gospodarka w międzywalu rzek powiatu mieleckiego, jej wpływ na swobodny przepływ fali powodziowej, przebieg prowadzonych inwestycji na odcinku – Wisłoka – Boża Wola, Nowy Breń II a także gotowość sił i środków do prowadzenia działań ratowniczych oraz możliwości poszczególnych służb i potrzeby w tym zakresie. 

(tł)

W Mielcu odbyło się dziś (31.03) posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączonego z posiedzeniem Komisji Rady Powiatu: Regulaminowej i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu mieleckiego. Tematyka posiedzenia dotyczyła 'Oceny gotowości sił i środków będących w dyspozycji organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz stanu infrastruktury melioracji do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu mieleckiego”. Na pytanie czy mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie, starosta mielecki Zbigniew Tymuła odpowiada: