Mielec: Nie jesteśmy zadowoleni z rozmów…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Termin następnej sesji mediacyjnej ustalono na dzień 31 lipca br.
(Tomasz Łępa)
Obecny spór w mieleckim szpitalu ma pomóc także innym grupom zawodowym.

Mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.

Związki zawodowe działające w szpitalu specjalistycznym w Mielcu nie są zadowolone z pierwszego spotkania mediacyjnego. Przypomnijmy od kwietnia trwa spór zbiorowy pomiędzy dyrekcją szpitala a związkami zawodowymi mieleckiej lecznicy.
Zakładowe organizacje związkowe wniosły o zebranie i udzielenie m.in. informacji związanych z wyliczeniem kosztów realizacji postulatów zawartych w sporze zbiorowym.
Wystąpiły dodatkowo do dyrekcji szpitala o udostępnienie dodatkowych danych płacowych celem doprecyzowania swoich postulatów. Mówi Bogusław Kołacz z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.