Mielec: Modernizacja hali sportowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze Mielca muszą do 16 marca przesłać do ministerstwa stosowne dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania do realizacji. Mielecki obiekt może uzyskać do 50% wydatków kwalifikowanych. Ogólny koszt modernizacji hali określono na ponad 20 mln zł.
(Tomasz Łępa)
Celem programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.
Wprowadzenie inwestycji do Planu Wieloletniego oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację zadania pod warunkiem spełnienia wymagań II etapu aplikowania do Programu – zgłoszenia do Planu Rocznego.

Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu zostanie rozbudowana i unowocześniona.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło aktualizację wieloletniego planu do 'Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu'.
Mówi prezydent Mielca Daniel Kozdęba: