Mielec: Mieszkańcy Woli Mieleckiej u marszałka…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponadto podczas sejmiku radni zgodzili się, aby Muzeum Historyczne w Sanoku otrzymało zwiększoną – niż to było wcześniej planowane w budżecie – pomoc finansową. Wśród uchwał przyjętych przez radnych była także ta dotycząca zmniejszenia pensji marszałkowi województwa. To efekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W związku z nim nastąpiła konieczność dostosowania wysokości wynagrodzenia marszałka do obowiązujących przepisów.
(Tomasz Łępa)
Wice marszałek ma nadzieję, że przedstawiony plan zamknie sprawę budowy obwodnicy w tym regionie.

Podczas ostatniej czerwcowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego poruszana była sprawa dotycząca budowy nowej obwodnicy Mielca. Uczestniczyli w niej także mieszkańcy Woli Mieleckiej, którzy wzięli w niej udział ze względu na planowaną w tamtym rejonie budowę obwodnicy Mielca.
Dziś w tej sprawie zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami Trzciany, przez którą rozważany jest alternatywny przebieg obwodnicy. Mówi wicemarszałek Bogdan Romaniuk