Mielec: Kolejne pieniądze pozyskane przez Urząd Pracy w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu dokonał analizy sytuacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia na lokalnym rynku pracy.
Analiza wykazała, że ponad 40% wszystkich osób bezrobotnych to osoby w wieku od 30 do 50 roku życia.
W tej grupie sześciu na dziesięciu bezrobotnych to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem poniżej średniego) oraz borykające się z problemem długotrwałego, bezskutecznego poszukiwania pracy.
Dodatkowo trzy czwarte osób z tej kategorii wiekowej posiada niewielki staż zawodowy a ponad jedna trzecia to osoby niepełnosprawne. Jednocześnie osoby w wieku od 30 do 50 roku życia nie są zaliczane do kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy a działania aktywizacyjne podejmowane w stosunku do nich są często mocno ograniczane.
Nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy będzie prowadzony od jutra (19 sierpnia).
(Tomasz Łępa)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przychyliło się do wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu i przyznało kolejną pulę środków z przeznaczeniem na aktywizację i pomoc osobom bezrobotnym.
Tym razem 1,5 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie osób w wieku od 30 do 50 roku życia i pozwoli na zatrudnienie ponad 80 bezrobotnych.
Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Stanisław Stachowicz: