Mielec: Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Mieleckiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wszyscy radni Rady Powiatu Mieleckiego zagłosowali za udzieleniem absolutorium staroście Zbigniewowi Tymule oraz Zarządowi Powiatu Mieleckiego. W ich opinii, budżet 2017 roku został zrealizowany prawidłowo.
Zeszłoroczne dochody wyniosły ponad 142mln 798 tyś. zł. Ponad 40% dochodów stanowiły dochody z subwencji. Kolejnymi źródłami dochodów powiatu były: dotacje, udziały w podatkach oraz środki pozostałe własne.
Realizację budżetu za rok 2017 pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje i kluby radnych.
Także podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za miniony rok. Podczas głosowania nad absolutorium Rada Miejska w Przecławiu była jednomyślna i udzieliła absolutorium za rok 2017 Ryszardowi Wolaninowi Burmistrzowi Przecławia.
W trakcie sesji przedstawiono także informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie Gminy Przecław w 2017 r.
(Tomasz Łepa)