Mielec: Gmina otrzymała wsparcie finansowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, jakie otrzymały samorządy przeznaczone są na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2013-2015. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania żywiołu, infrastruktura komunalna, tj. drogi, mosty oraz kanalizacja.
(Tomasz Łepa)
Droga, na którą uzyskane wsparcie finansowe zostanie wyremontowana na odcinku 800 metrów. W ramach tych prac droga łącząca Podleszany i Rydzów zostanie pokryta asfaltem i poszerzona do 4 metrów. Mieszkańcy będą mogli się poruszać przede wszystkim bezpieczniej, a to jest priorytetem tego zadania, które z pomocą dotacji już w tym roku zostanie zrealizowane. W planach wójta gminy, kolejne starania o dofinansowanie prace przy remontach dróg gminnych:

23 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 79 promes na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie trafi do 62 gmin i 17 powiatów z terenu województwa podkarpackiego. Fundusze w kwocie 210 tyś zł trafiły także do gminy Mielec, na przebudowę drogi w miejscowości Podleszany- Rydzów, mówi wójt gminy Józef Piątek: