Mielec: Gdy wytniemy nielegalnie drzewo.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tylko w 2014 do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło 260 wniosków z prośbą o usunięcie drzew. W większości były to wnioski kierowane od właścicieli z posesji prywatnych.
(Tomasz Łępa)
Nowe przepisy upraszczają też system ochrony zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja nie jest realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem uzyskania przez inwestora prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia czy pozwolenia na budowę:

Osoby, które planują w tym roku wycinkę drzew lub krzewów powinny się zapoznać z nowymi przepisami , by uniknąć kar – mówi Krzysztof Urbański z mieleckiego magistratu: