Mielec: Do pomocy społecznej bez zaświadczenia z urzędu pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Internetowy system wymiany informacji to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające ośrodkowi bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji koniecznych do udzielenia wsparcia klientom. Dostęp do danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy poszczególnych instytucji a wymiana informacji pomiędzy urzędami spełnia wymogi przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
(Tomasz Łępa)
O skuteczności tej platformy mówi zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu Bogusława Midura:

Osoby bezrobotne ubiegające się w opiece społecznej o zasiłki rodzinne, celowe, stałe nie muszą już osobiście wybierać niezbędnych zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu. Wszystko za sprawą wdrożonej platformy bezpiecznej wymiany danych między ośrodkami pomocy społecznej a urzędem pracy. Obecnie z platformy mogą korzystać wszystkie gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej z powiatu mieleckiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu udostępnił ośrodkom pomocy społecznej możliwość bezpośredniego pobierania danych niezbędnych do ustalenia i przyznania świadczeń z pomocy społecznej – mówi kierownik działu ewidencji i świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Mieczysław Klich: