Mielec: Diecezja ma nowego biskupa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ojciec święty Franciszek nowemu biskupowi przydzielił stolicę tytularną Bossa.
Komunikat Stolicy Apostolskiej w tej sprawie został odczytany w Warszawie w siedzibie nuncjatury apostolskiej oraz w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, które od kilku lat staje się tradycyjnie miejscem ogłaszania papieskich nominacji.
W związku z papieską nominacją powiększy się grono biskupów pomocniczych w Tarnowie. Obecnie są nimi bp Wiesław Lechowicz, pełniący obowiązki delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, oraz bp Stanisław Salaterski, pełniący w diecezji funkcję wikariusza generalnego.
(Tomasz Łępa)
Diecezja tarnowska ma nowego biskupa pomocniczego.
Został nim ks. Leszek Leszkiewicz, dotychczasowy proboszcz par. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, kustosz bazyliki św. Mikołaja i sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej.
Ks. Leszek Leszkiewicz urodził się w 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Szkołę Podstawową ukończył w 1984 roku w Rzepienniku Biskupim. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej. Egzamin dojrzałości zdał w 1989 roku. W tym samym roku wstąpił do WSD w Tarnowie. Jako diakon odbył roczną praktykę duszpasterską w Tarnowie-Krzyżu.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku. Następnie pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Później przygotowywał się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W 2001 roku wyjechał do Ekwadoru, gdzie pracował do 2006 roku. Po powrocie – do 2009 roku – studiował misjologię w Rzymie. Przez rok był wicedyrektorem Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Od 2010 roku był prefektem WSD w Tarnowie. 28 marca 2015 roku został proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni i jednocześnie kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
Tuz po wyborze nominat powiedział: