Mielec: Czy jeszcze powstanie?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby i jego zastępcy Jana Myśliwca z szefami klubów Radnych oraz prawnikami i pracownikami urzędu zaangażowanymi w pracę nad utworzeniem Sportowej Spółki Miejskiej oraz przedstawicielami Klubu SPR Stal Mielec. Urząd Miejski odniósł się do propozycji Radnych dotyczącej utworzenia przez SPR Stal Mielec Spółki Akcyjnej. We wspólnej dyskusji, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania prawne oraz stanowisko SPR Stal Mielec, wszyscy zgromadzeni stwierdzili że powyższa wersja nie jest możliwa do realizacji. Kluczem do takiego stwierdzenia okazały się kryteria licencyjne, które w miniony piątek – już po zakończeniu sesji Rady Miejskiej- Prezes PGNiG Superliga S.A przesłał Prezydentowi Mielca , a których wcześniejszy brak spowodował negatywną opinię Rady Miasta co do powstania spółki. Powyższe okoliczności spowodowały że Rada Miasta jeszcze raz, w najbliższych dniach zwoła sesję nadzwyczajną i pochyli się nad utworzeniem Miejskiej Spółki Sportowej S.A.
(Tomasz Łepa)