Mielec: Czekają na pieniądze z zewnątrz

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dokumentacja projektowa dla budynku Przychodni nr 4 obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, remont łazienek wraz z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, prace termomodernizacyjne całego budynku wraz przebudową schodów zewnętrznych. W planach jest także przeniesienie do przychodni przy ul. Żeromskiego większości poradni, które obecnie znajdują się w szpitalu. W trakcie opracowywania jest także dokumentacja projektowa na budynek Przychodni nr 5, w którym przewidziane zostaną prace z termomodernizacją obiektu. Starostwo mieleckie chce stosować zasadę korzystania we wszystkich inwestycjach z dofinansowania zewnętrznego.
(Tomasz Łępa)
W starostwie powiatowym w Mielcu prace przygotowawcze w kierunku przeprowadzenia remontu dwóch przychodni w Mielcu. Mówi starosta, Zbigniew Tymuła: