Mielec : Czas na podsumowanie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Efekty wspólnych wysiłków to nie tylko poprawa sytuacji materialno – bytowej uczestników projektu i ich rodzin, ale także pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów i umożliwienie uczestnikom projektu podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy.
(Tomasz Łępa)
Realizacja projektu to szansa na rozwiązanie życiowych problemów uczestników projektu, ale również mile spędzony czas.

W Mielcu podsumowano projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą ' Czas na aktywność w gminie Mielec”. Podczas konferencji, która odbyła się w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży – Kana, przedstawiono realizację programu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy mówi kierownik zespołu projektowego Maria Rzeźnik.