Mielec: Co dalej z Dworcem Autobusowym?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prezydent Mielca zaprasza wszystkich przewoźników zatrzymujących się w Mielcu na spotkanie informacyjne dotyczące dworca autobusowego, które odbędzie się w 24 lipca (piątek), o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy ulicy Żeromskiego 26, Sala im. Jana Pawła II (parter).
(Tomasz Łępa)
Kierowcy autobusów oraz busów będą mieli do dyspozycji specjalnie wydzielone pomieszczenie socjalne. Zostaną również wytyczone bezpieczne drogi dojścia do poszczególnych elementów funkcjonalnych dworca.
Dalszym etapem rozwoju Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego będzie umożliwienie mieszkańcom miasta korzystania z różnych rodzajów transportu zbiorowego w jednej lokalizacji oraz sprawnej zamiany środka transportu indywidualnego na wybrany środek komunikacji zbiorowej.
Koncepcja ta obejmować będzie swym zasięgiem również ewentualną reaktywację kolejowej komunikacji pasażerskiej,w związku z planowaną rewitalizacją linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica-Mielec-Tarnobrzeg-Sandomierz.

Powstał już projekt doraźnej adaptacji obiektu przy ul. Jagiellończyka. Zakłada on częściową zmianę organizacji ruchu, a także nadanie nowych funkcji niektórym elementom infrastruktury.

Nowe parkingi, nowy układ organizacji ruchu i nowe funkcje – to propozycje zmian na terenie dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka w Mielcu, które mogą zostać wprowadzone już niebawem.
Założeniem jest dostosowanie tego miejsca dla potrzeb podróżnych i utworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
Mówi Krzysztof Urbański z mieleckiego magistratu: