Mielec: Będą fundusze na poprawę jakości powietrza.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiono analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w zakresie pyłu, zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)piranu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mieleckiego oraz zaproponowano sposoby działania w przyszłości prowadzące do zapewnienia właściwej jakości powietrza.
(Tomasz Łępa)
Dofinansowanie na inwestycje wynosić będzie 85 procent. Tak wysoka kwota ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz jej dobre wykorzystanie, może znacząco wpłynąć na poprawę stanu jakości powietrza i środowiska w województwie. Podczas spotkania wskazano na konieczność spójności opracowywanych przez poszczególne gminy planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ograniczenia niskiej emisji. A już 21 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie i rozmowy , których tematem będzie firma Kronospan.

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim. Mówi starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.