Mielec: Od stycznia w powiecie mieleckim ruszy darmowa pomoc prawna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pomoc prawna będzie polegała m.in. na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Ponadto uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(Tomasz Łepa)
Jak będzie to funkcjonowało przekonamy się dopiero w styczniu- mówi starosta:

Od 1 stycznia w powiecie mieleckim w pięciu punktach będzie można bezpłatnie uzyskać pomoc prawną. Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Łącznie, na terenie całego kraju utworzonych zostanie 1524 punkty. W samym powiecie mieleckim będzie ich 5. Starostwo Powiatowe w Mielcu już przygotowuje się do wprowadzania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: