Mielec: Najlepsi z najlepszych – 'Komputer dla Najlepszego' przyznany

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Mielcu odbyła się gala XVI edycji konkursu 'Komputer dla Najlepszego'. Organizatorem tej cyklicznej uroczystości jest Starostwo Powiatowe w Mielcu przy współpracy z firmą Kronospan Mielec-fundatorem nagrody głównej – wysokiej klasy multimedialnego laptopa, przyznawanej uczniowi posiadającemu szczególne osiągnięcia i wyróżnienia zarówno w dziedzinie nauki jak i sportu oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej lub szkolnej. Nagrodę główną otrzymała Agnieszka Truniarz z II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, wybitny umysł ścisły, laureatka wielu konkursów matematycznych i fizycznych, aktywnie działająca harcerka.
W czasie uroczystości zostali uhonorowani także wyróżniający się nauczyciele szkół ponad gimnazjalnych, którzy otrzymali zaszczytny tytuł Belfer the BESTia2016 przyznawany w trzech kategoriach:
Tytuł Twórca sukcesu – otrzymał Paweł Skowron – Zespół Szkół Technicznych
Tytuł Nauczyciel dydaktyk – otrzymała Anna Lewandowska – II Liceum Ogólnokształcące
Nauczycielem wychowawcą została – Krystyna Golba – z Zespółu Szkół Technicznych
Ponadto gala była również okazją do podsumowania wybitnych osiągnięć uczniów, którzy zostali laureatami i finalistami w różnych konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
(Tomasz Łepa)