Mielec: Mielec miastem przyszłości

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wręczenie nagród odbyło się w warszawskim hotelu ''Regent''. Na sali obecne były nie tylko delegacje zwycięskich samorządów ale również przedstawiciele ministerstwa gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz centrów i biur obsługi inwestora.
Z rąk Courtney Fingar – redaktor naczelnej ''fDi'' oraz Arkadiusza Bąka – podsekretarza stanu w ministerstwie gospodarki pamiątkowe dyplomy odebrał zastępca prezydenta miasta Mielca – Jan Myśliwiec.
(Tomasz Łępa)
W ogólnej klasyfikacji na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa, drugi był Kraków a trzeci Poznań:

W rankingu polskich miast przyszłości 2015/2016 przygotowanym przez ''fDiIntelligence'' – ośrodek inwestycji zagranicznych brytyjskiego dziennika ekonomicznego ''Financial Times'' Mielec został wyróżniony aż trzykrotnie.
''PolishCities of the Future'' jest jednym z rocznych rankingów publikowanych w dwumiesięczniku ''fDi Magazine'' biorącym pod uwagę kilkadziesiąt czynników w pięciu głównych kategoriach w wybranych 50 najlepszych lokacjach dla inwestycji zagranicznych: potencjału ekonomicznego, przyjazności dla biznesu, kapitału ludzkiego i poziomu życia, efektywności kosztowej oraz dostępności.
W kategorii kapitału ludzkiego i poziomu życia wśród małych miast (do 100 tys. mieszkańców) Mielec zajął drugie miejsce, za Świdnicą a przed Starachowicami.
W tej kategorii brano pod uwagę m.in.: powierzchnię zieleni, liczbę absolwentów, gęstość populacji, procent dzieci objętych opieką przedszkolną, długość życia, jakość służby zdrowia, kluby sportowe i miejsca kultury oraz rozrywki.
Małym miastem o największej dostępności zostały wybrane Mysłowice. Drugie miejsce przypadło Błoniom a trzecie Mielcowi. W klasyfikacji 10 najlepszych miast pod względem efektywności kosztowej Mielec zajął siódme miejsce, za Piotrkowem Trybunalskim, Kamienną Górą, Radomskiem, Strykowem, Słubicami i Śremem.
Efektywność kosztową wyliczono na podstawie m.in. ceny paliw, 1 m3 wody, zakupu i sprzedaży działek rolniczych oraz średniego wynagrodzenia. Czy wysokie miejsce w rankingu to duży sukces- odpowiada – Jan Myśliwiec, zastępca prezydenta Mielca: