Mielec: Gdzie będzie praca?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zdaniem ekspertów przedstawiciele podobnych grup zawodowych mogą znaleźć się zarówno w grupie zawodów deficytowych jak i nadwyżkowych. W tym przypadku decydują przede wszystkim posiadane kompetencje zawodowe w tym specjalistyczne uprawnienia i kwalifikacje, obsługa konkretnych programów komputerowych, znajomość języków obcych oraz dysponowanie co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku pracy.
(Tomasz Łepa)
W przypadku zawodów nadwyżkowych znalezienie zatrudnienia będzie zapewne dużo trudniejsze ze względu na małą ilość ofert pracy i bardzo dużą liczbę osób zainteresowanych podjęciem tego typu pracy. Za zawody zrównoważone uznano takie profesje, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób chętnych do jej podjęcia.

Wyniki 'Barometru zawodów' zaprezentowano w postaci czytelnej tabeli obejmującej listę ponad 170 grup zawodowych z podziałem na zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być większych trudności ze znalezieniem pracy, gdyż pracodawcy będą poszukiwać kandydatów dysponujących odpowiednimi kompetencjami.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu opublikował wyniki badania 'Barometr zawodów'. Analiza wskazuje, że dla niektórych osób nie zabraknie pracy a z kolei inni muszą liczyć się z dużymi trudnościami w znalezieniu zatrudnienia. Barometr zawodów został opracowywany na podstawie opinii ekspertów związanych z rynkiem pracy, którzy korzystając ze swojej wiedzy oraz doświadczenia starali się przewidzieć jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach w 2016 roku. Mówi Marek Przygoda, koordynator badania 'Barometr zawodów' w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu.