Mielec: Czas na MRDP

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do zadań nowej rady należeć będzie m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczącej sfery zadań publicznych a także program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada będzie się składać z 12 członków – w tym trzech przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy będą wskazani uchwałą, trzech przedstawicieli prezydenta miasta oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Mielca wyłonionych w drodze wyborów. Organizacje pozarządowe wybiorą spośród siebie 6 przedstawicieli w konkretnych obszarach tematycznych, związanych z obszarem działalności statutowej. Obszarami tymi będą:
sport, rekreacja i turystyka, pomoc społeczna, edukacja i kultura, zdrowie i profilaktyka, działalność na rzecz wspólnot lokalnych.
Przypomnijmy, że wnioski o powołanie rady wpływały już do mieleckiego magistratu w 2010 roku i w 2012, jednak wtedy nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią i takiej rady nie powołano.
(Tomasz Łępa)
Po Mieleckiej Radzie Młodzieżowej i Seniorów przychodzi czas na Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Podjęta przez radnych miejskich uchwała jest odpowiedzią na wniosek grupy inicjatywnej, który wpłynął do Prezydenta Miasta Mielca w lipcu ubiegłego roku. Inicjatywa została podpisana przez przedstawicieli 8 mieleckich organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenie Trzeźwościowe 'Nowe Życie”, Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne 'Orzeł Biały-Strzelec”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu, Podkarpackie Stowarzyszanie Wspierania Bezrobotnych, Fundację Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia 'Źródełko”, Klub Historyczny 'Prawda i Pamięć” oraz Stowarzyszenie Kulturalne JARTE. Mówi prezydent Mielca, Daniel Kozdęba: