Mielec: Andrzej Kałuża podaje nieprawdziwe informacje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W sądzie okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok, w trybie wyborczym, zakazujący Andrzejowi Kałuży, kandydatowi na wójta gminy Tuszów Narodowy, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o wartości sprzedanego mienia gminnego przez obecnego wójta Andrzeja Głaza oraz o wielkości inwestycji w miejscowości Ławnica.Andrzej Kałuża nie może również rozpowszechniać nieprawdziwych informacji o zaniżonej wartości sprzedanego mienia gminnego w czasie kiedy był wójtem gminy.
We wniosku skierowanym do sądu obecny wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz zarzucił Andrzejowi Kałuży, że w ulotce wyborczej podaje nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd mieszkańców gminy i mające zdyskredytować go w opinii wyborców. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że informacja o wartości sprzedanego mienia gminnego na kwotę 1 mln. zł., w latach 2002 – 2010, kiedy Andrzej Kałuża był wójtem jest nieprawdziwa ponieważ w rzeczywistości pieniądze uzyskane ze sprzedaży to ponad 5,7 mln. zł. Nieprawdziwa jest również informacja o sprzedaży mienia gminnego przez obecnego wójta gminy Tuszów Narodowy w latach 2011 – 2014, określona na poziomie ponad 4 mln. zł., ponieważ w rzeczywistości kwota ta opiewa na niecałe 3,2 mln. zł. Zawarta w ulotce Kałuży informacja o wielkości inwestycji w miejscowości Ławnica na poziomie 180 tys. jest także nieprawdą, gdyż wartość tych inwestycji to ponad 730 tys. zł.
– Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu po zbadaniu całej sprawy, a w szczególności po analizie przedłożonych dokumentów finansowych w pełni podzielił stanowisko Andrzeja Głaza podając m.in. w uzasadnieniu, że taka treść ulotki nie odpowiada wynikom gospodarowania mieniem gminy i może wprowadzać w błąd odbiorców. Z przyczyny treści redakcji ulotki, formy i sposobu podanych tam informacji dotyczących mienia gminnego, uznał zarzut Andrzeja Głaza, iż informacje te są nieprawdziwe, należy uznać w okolicznościach i trybie niniejszej sprawy za uzasadniony. – informuje mecenas Jacek Kopacz, pełnomocnik A. Głaza. Wyrok w sprawie jest nieprawomocn.

(Tomasz Łępa)