Mielec: 10 LAT MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mielecki Park Przemysłowy oferuje inwestorom sprzedaż lub wieczystą dzierżawę gruntów pod budowę obiektów produkcyjnych oraz dzierżawę i najem nowo budowanych hal produkcyjnych. Działki w sąsiedztwie lotniska przeznaczone są dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przemysłem lotniczym, natomiast tereny na osiedlu Wojsław koncentrują różnorodny przemysł oparty na nowoczesnych technikach i technologiach.
(Tomasz Łępa)
Historia pokazała, że ważne były małe inwestycje do tego by w przyszłości nabrały znaczenia w regionie mieleckim i krajowym

W II etapie Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec zrealizowała projekt rozbudowy Mieleckiego Parku Przemysłowego i budowy Inkubatora Nowych Technologii. Realizacja projektu polegała na budowie Inkubatora Nowych Technologii – największego w Polsce kompleksu o powierzchni około 18 tysięcy metrów kwadratowych składającego się z Inkubatora IN-Tech 1 w oparciu o dotychczasowe obiekty Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR i Inkubatora IN-Tech 2 poprzez adaptację budynku po byłej szkole zawodowej oraz rozbudowie infrastruktury (uzbrojenie i hale przemysłowe) Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Rozwój infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego odbywał się w 2 etapach 2005-2008 i 2009-2013. Realizacja projektu polegała na przygotowaniu terenów do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Teren Mieleckiego Parku Przemysłowego podzielony jest na cztery obszary, które zostały objęte ulgami inwestycyjnymi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC:

W tym roku mija 10 lat od powstania Mieleckiego Parku Przemysłowego. Jest on obszarem inwestycyjnym o powierzchni 108 hektarów ustanowionym w celu zagospodarowania majątku pozostałego na terenach po restrukturyzacji 'WSK-PZL' Mielec. Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów inwestycyjnych – mówi Ireneusz Drzewiecki, wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego Marr są w Mielcu.