Mielec:13 grudnia należy przypominać młodym pokoleniom.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rada Państwa zawiesiła stan wojenny 31 grudnia 1982 roku ze względu na zaplanowaną na następny rok wizytę w ojczyźnie papieża Jana Pawła II.
(Tomasz Łępa)
Na ulicach jeździły czołgi i pojazdy opancerzone wyłączono telefony, trwały aresztowania działaczy Solidarności. Zawieszono działalność wszystkich organizacji. Zmilitaryzowano Polskie Radio i Telewizję. Komunistyczne władze zawiesiły wydawanie prawie całej prasy. Strajki zostały zakazane. Tam, gdzie mimo to spontanicznie wybuchały, były tłumione przez wojsko i milicję
Zdaniem Senatora nie wolno zapominać o tym wydarzeniu i należy młodym pokoleniom o tym mówić.
31 lat temu władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Do działań wysłano około 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy milicjantów. Towarzyszyły im eskadry helikopterów. Czas ten również zapamietał senator RP Władysław Ortyl, a niegdyś nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Mielcu.