Mielec: RPO pisze do Starostwa w sprawie LGBT

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Uchwały „anty-LGBT” mogą grozić cofnięciem funduszy unijnych. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do wszystkich kilkudziesięciu organów, które wydały uchwały anty-LGBT – to sejmiki województw, rady powiatów oraz gmin  oraz do Minister ds. Funduszy i Polityki Regionalnej. W swych wystąpieniach Rzecznik porusza kwestię zgodności wydatkowania funduszy Unii Europejskiej  z zasadą niedyskryminacji. Ich dalsze obowiązywanie zagraża bowiem zarówno nierównym traktowaniem na gruncie stosowania prawa, jak i stwarza ryzyko utraty lub ograniczenia wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Pismo takie zostało również skierowane do starostwa powiatu mieleckiego a ma  to związek z przyjęciem  Stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową.

Mówi radny powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.

Jak tłumaczy starosta mielecki Stanisław Lonczak, uchwała taka nie miała miejsca a jedynie  zostało przyjęte stanowisko w tej sprawie. I taką odpowiedź dostał od nas Rzecznik Praw Obywatelskich.  Czy będziemy mieć z tego powodu jakieś  problemy, zobaczymy.

Parlament Europejski w rezolucji z 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI wprost potępił przyjmowanie przez polskie samorządy uchwał o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT”, wskazując na ich dyskryminujący charakter.

Tomasz Łępa