Mielec: Nie zostawiliśmy ich samych sobie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Powiat mielecki wywiązał się z ubiegłorocznego porozumienia z władzami Mielca w sprawie zatrudnienia nauczycieli, którzy tracili pracę lub część etatu w wyniku reformy edukacyjnej w miejskich szkołach. Chodzi o osoby zatrudnione w gimnazjach a odchodzące w najbliższym roku szkolnym z prowadzenia zajęć lekcyjnych w swoich placówkach.

– To ponad 20 nauczycieli – mówi wicestarosta mielecki Andrzej Bryła:

Wśród zatrudnionych są przede wszystkim nauczyciele biologii, fizyki i matematyki.

(Tomasz Łępa)