Mielec: Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić  staroście powiatu mieleckiego, który sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Tomasz Łępa