Miały pojawić się w czerwcu, a jeszcze ich nie ma.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak powiedział Robert Kędziora, prezesi Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 'Siarkowiec” wyrazili zgodę na realizacje pomysłu i partycypacje w kosztach przedsięwzięcia. Trzeba jeszcze podpisać specjalne porozumienie w tej sprawie. Plakaty mają zostać rozwieszone w klatkach bloków obu spółdzielni oraz obiektach Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na przełomie lipca i sierpnia.
Oto co będą przedstawiać plakaty.

Plakaty ukazujące problem związany z zanieczyszczaniem miejsc publicznych psimi odchodami zgodnie z zapowiedzią komendanta Straży Miejskiej w Tarnobrzegu powinny już wisieć w większości klatek bloków w mieście. Tymczasem do kolejnej próby walki z brakiem respektowania przepisów przez właścicieli czworonogów jeszcze nie doszło. Tłumaczy Robert Kędziora, komendant Straży miejskiej w Tarnobrzegu.