Majdan Królewski: 'Zaduszki Misyjne'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wspólna modlitwa za zmarłych misjonarzy rozpoczęła 'Misyjne Zaduszki' w Majdanie Królewskim.
W kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła zaprezentowano dziś wystawę poświęconą zmarłemu w tym roku księdzu Janowi Krzysztoniowi, wywiad przeprowadzony z misjonarzem w czasie jego pobytu w Muzeum w Hucie Komorowskiej, a także relację z uroczystości pogrzebowych z udziałem misjonarzy z Zambii. Autorem relacji jest Rafał Wieczyński, autor filmu o ks. Jerzym Popiełuszce pt. 'Popiełuszko. Wolność jest w nas'.
Zmarły w maju tego roku Jan Krzysztoń, misjonarz, który spędził na misji w Zambii 27 lat, był oddanym przyjacielem kardynała Adama Kozłowieckiego, któremu towarzyszył przez ostatnie lata życia.
Ks. prałat Jan Krzysztoń pochodzi z Godziszowa.
Będąc młodym kapłanem pracował jako wikariusz w parafii w Kraśniku Fabrycznym, gdzie odkrył swoje misyjne powołanie, następnie zgłosił chęć wyjazdu na misje i w 1987 r. wyjechał do Zambii.
Do 2012 r. był proboszczem w Mpunde. Tam razem z kardynałem Adamem Kozłowieckim głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Wystawa poświęcona ks. prałatowi Janowi Krzysztoniowi będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej do 30 listopada 2014 r.
(Joanna Sarwa)