Majdan Golczański: Za kasę z powodziówek 2 kilometry nowego asfaltu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku Podkarpacie dostało 60 milionów złotych na tak zwane ‘powodziówki’ i jak zapowiada Wojewoda jeszcze jedna transza środków może być rozdysponowana między samorządy.
(Marta Górecka)
Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska obecna w Majdanie Golczańskim na oddaniu do użytku drogi chwaliła wykorzystanie pozyskanych środków

Pozyskiwane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozwalają samorządom na wykonanie remontów dróg, które bez tych pieniędzy długo musiałyby czekać na modernizację.

Mieszkańcy gminy Jarocin mogą się cieszyć z kolejnej przebudowanej drogi. Właśnie oddano do użytku ponad 2 kilometry drogi Majdan Golczański-Golce. Starosta niżański Gabriel Waliłko przyznał, że udało się zmodernizować taki odcinek dzięki pozyskaniu kolejnych środków w ramach tak zwanych ‘powodziówek’