Łomża: Andrzej Cebula wyróżniony w XXVI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wśród nagrodzonych znaleźli się prof. Adam Czesław Dobroński, za badania i popularyzację historii ziem północno-wschodniej Polski, w tym Łomży i ziemi łomżyńskiej, prof. Stanisław Achremczyk za wybitne osiągnięcia w badaniu historii Warmii i Mazur i prof. Piotr Borek za dokumentowanie wielokulturowego dziedzictwa Kresów.
XXV edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wieńczy dziś uroczysta gala z wręczeniem nagród i konferencją pod tytułem 'Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku'.

Andrzej Cebula jest autorem takich książek, jak 'Zarys historyczny miejscowości gminy Samborzec', 'Monografia wsi Andruszkowice', 'Monografia wsi Gorzyczany' oraz 'Figury, krzyże i kapliczki w gminie Samborzec'.
Jest także współautorem albumu 'Samborzeckie urokliwości' i kolekcjonerem starych przedmiotów użytkowych: w swoich zbiorach ma ponad dwieście sztuk żelazek na węgiel i duszę.
Powyższe książki ukazały się dzięki współpracy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu z sandomierskim wydawnictwem 'Armoryka'.
(Joanna Sarwa)
Pochodzący z Andruszkowic w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim regionalista Andrzej Cebula został uhonorowany wyróżnieniem w XXVI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.
Konkurs od ponad ćwierć wieku organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze 'Stopka'.
Andrzej Cebula otrzymał wyróżnienie za społecznikowską pasję w dokumen­to­waniu tradycji ziemi sandomierskiej.