Lipa: Lipa Zdrój coraz bardziej realna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze Zaklikowa liczą na to, że nie braknie prywatnych inwestorów, którzy włożą pieniądze w tworzenie infrastruktury uzdrowiska. Jest też pomysł na realizację inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wstępne rozmowy z inwestorami już trwają ale o konkretach będzie można mówić dopiero po decyzjach ministerialnych.
Zmienia się natomiast status studni głębinowej w Lipie. Po potwierdzeniu właściwości leczniczych wody studnia zmienia status na kopalnię.
(Marta Górecka)
Gmina chce również udostępnić mieszkańcom możliwość poboru wody leczniczej. Natomiast krokiem w kierunku utworzenia uzdrowiska będzie zakład przyrodo-leczniczy:

Ale nie od razu będzie to uzdrowisko. Na początek będą to tereny chronione uzdrowiskowo. Pojawił się też pomysł basenów mineralnych:

Władze gminy Zaklików są zdeterminowane w dążeniu do utworzenia uzdrowiska, bo widzą w tym tylko korzyści i to nie tylko dla gminy:

Utworzenie uzdrowiska w Lipie to szansa rozwoju nie tylko gminy Zaklików ale i całego regionu – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji, która odbyła się w Lipie.
A to właśnie tam biją lecznicze źródła wody siarkowej.
Analizy pokazały, że lecznicza woda w Lipie jest drugą w Polsce pod względem zawartości związków siarki.
Mówi burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik: