Likwidacja grupy utrzymaniowo – naprawczej w PKP Cargo Stalowa Wola – Rozwadów wstrzymana

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił:

Dyrekcja Zakładu PKP Cargo w Lublinie obiecała zapowiedziała, że wystąpi do Pełnomocnika Zarządu ds. Utrzymania taboru o rozważenie przydzielenia pracy na punkt w Stalowej Woli. Utrzymanie punktu naprawy taboru kolejowego w Rozwadowie byłoby cennym prezentem dla Węzła PKP Stalowa Wola – Rozwadów, który w tym roku będzie obchodził 125 -lecie istnienia.
(Marta Górecka)
To co było niemal pewne 27 czerwca po spotkaniu z dyrekcją Wschodniego Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Lublinie, czyli likwidacja grupy utrzymaniowo – naprawczej w PKP Cargo Stalowa Wola – Rozwadów przez stopniowe wygaszanie, teraz już takie pewne nie jest. Działania w tym kierunku zostały wstrzymane po tym, jak z inicjatywy Komisji Oddziałowej NSZZ 'Solidarność' i Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność' odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Rzeszowie.
Dla przypomnienia likwidacja grupy naprawczej w Rozwadowie, to po pierwsze spadek liczby napraw i przeglądu wagonów, a tym samym brak pracy, a po drugie restrukturyzacja wynikająca z planów wejścia inwestora strategicznego. W efekcie ze 100 grup naprawczych pozostało 40 i na tym nie koniec. W obliczu likwidacji stanęła grupa Stalowa Wola – Rozwadów. Dla jej ratowania i ratowania miejsc pracy dla 37 osób, ale też ze względów bezpieczeństwa zwołano posiedzenie.
I głównym argumentem podnoszonym na spotkaniu z Podsekretarzem Stanu było to, ze grupa jest jedynym strategicznym punktem naprawy taboru kolejowego na węźle kolejowym Stalowa Wola – Rozwadów, w promieniu 100 kilometrów. Sprawne funkcjonowanie tego zakładu ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na obszarze Podkarpacia. Przykładem jest choćby usuwanie skutków wykolejenia się pociągu w Łętowni.
W tej sytuacji Andrzej Massel złożył deklarację wstrzymania wszelkich działań, związanych z reorganizacją PKP Cargo Grupa Stalowa Wola – Rozwadów. Mając takie zapewnienia Komisja Oddziałowa NSZZ 'Solidarność' PKP Cargo Stalowa Wola – Rozwadów wystąpiła do PKP Cargo w Lublinie o zagwarantowanie utrzymania grupy utrzymaniowo-naprawczej w Stalowej Woli-Rozwadowie i zapewnienie odpowiedniej ilości napraw i remontów taboru kolejowego.
Bogdan Banach, przewodniczący Komisji Oddziałowej 'Solidarności' w Rozwadowie jest zdania, ze to przyszły właściciel powinien zadecydować czy punkt w Rozwadowie jest potrzebny