Łańcut: Uroczyste otwarcie nowej komendy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Łańcucie otwarto nową siedzibę policji.
Przez blisko półwiecze, od 1966 roku łańcuccy policjanci pracowali w budynku mieszczącym się w centrum miasta przy ul. Sobieskiego. Budynek pochodzi z 1930 roku i jest zabytkiem. Obiekt nie spełniał wielu obowiązujących aktualnie przepisów technicznych. Nie można go było rozbudować ze względu na usytuowanie oraz zabytkowy charakter. Dlatego kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podjęło starania o budowę nowej siedziby łańcuckiej komendy. W 2008 roku przekazano na rzecz Skarbu Państwa działki o łącznej powierzchni 74,57 ara położone w Łańcucie przy ul. Traugutta z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby łańcuckiej policji. W 2014 roku rozpoczęto budowę.
Inwestycja ta była realizowana i finansowana w ramach: 'Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji” oraz z rezerwy celowej Budżetu Państwa. Władze Gminy Łańcut wsparły tę inwestycję przekazując środki na pokrycie części kosztów budowy i wyposażenia nowej komendy.
W ramach tej inwestycji powstał budynek administracyjno-biurowy, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej blisko 2 500 m2.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie: 11,5 mln złotych.
Łańcuckim policjantom przekazano również 5 nowych radiowozów. Samochody zostały zakupione ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Policji, podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i lokalnych samorządów.
(www.podkarpacka.policja.gov.pl)