Kwalifikacyjne kursy zawodowe oferuje tarnobrzeski 'Górnik'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ofercie szkoły istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik, a także elektronik, technik mechanik, ślusarz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz teleinformatyk i informatyk. Kursy są bezpłatne.
Nikłym zainteresowaniem cieszą się kwalifikacyjne kursy zawodowe oferowane przez Zespół Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Nową formę kształcenia wprowadzono w ramach reformy szkolnictwa zawodowego pierwszego września ubiegłego roku. Oferują ją między innymi publiczne i prywatne szkoły zawodowe i technika.
Na kursie absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może uzupełnić wykształcenie zawodowe. Dla osób dorosłych jest to natomiast szansa na szybkie przekwalifikowanie się.
Zainteresowanie nową forma kształcenia w dużej mierze zależy od pracodawców, twierdzi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia księdza Stanisława Staszica Teresa Żyguła.