Kraków: ŚDM burzą stereotypy o młodych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ŚDM bierze udział prawie pół miliona pielgrzymów ze 187 krajów. Najwięcej uczestników pochodzi z Polski – prawie 80 tys.
(Joanna Sarwa)
Zdaniem ks. Tomasza Lisa, wydarzenie to może i powinno wpłynąć na zmianę relacji międzyludzkich:

Dziś trzeci dzień Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Biorą w nich udział także wierni z diecezji sandomierskiej. Młodzieży z naszego regionu towarzyszą kapłani – między innymi rzecznik diecezji sandomierskiej ks. Tomasz Lis: