Koprzywnica: XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Już po raz czternasty w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy odbędzie się
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty.
Konkurs ma na celu integrowanie szkół noszących imię Władysława Jasińskiego,
uczenie patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń, oddanie hołdu
bohaterom, którzy swoje życie poświęcili ojczyźnie oraz budzenie wrażliwości
na piękno języka poetyckiego.
W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół z Sulisławic, Smerdyny,
Gawłuszowic, Połańca, Staszowa, Mielca i Koprzywnicy.
Społeczność tych szkół łączy fakt, że należą do Rodziny Szkół Jędrusiowych.
Rokrocznie uczestnicy i zaproszeni goście mogą wysłuchać ciekawych,
nowatorskich deklamacji poezji Zbigniewa Kabaty, byłego partyzanta oddziału
'Jędrusie”, a zarazem autora hymnu koprzywnickiej podstawówki 'Jędrusiów my
spadkobiercy”. W tym roku po raz pierwszy wystąpi polska młodzież z
Białorusi. Konkurs stał się szczególnym wydarzeniem kulturalno –
patriotycznym. Jego honorowymi gośćmi są byli partyzanci z oddziału
'Jędrusie”.
Konkurs odbędzie się w piątek (7 czerwca).