Kontrowersyjny sposób dzielenia pieniędzy między kolbuszowskie sołectwa i osiedla.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Skarbnik dodaje, że wniosek o zmianę sposobu dzielenia funduszy osiedlowo-sołeckiego trafi na posiedzenie Komisji Regulaminowo-Mandatowo-Samorządowej, która działa w ramach Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
(Paweł Galek)
I choć minęło 16 lat sposób dzielenia pieniędzy nie uległ zmianie. Dlaczego?

Skarbnik gminy, Stanisław Zuber przypomina, że…

Sposób dzielenia pieniędzy między rady sołeckie i zarządy osiedli wywołuje coraz większe kontrowersje. Wielu uważa wręcz, że podział ten jest niesprawiedliwy. Jednym z nich jest kolbuszowski radny Jan Sobierski.