Kontrowersyjny podział odbiorców wody w gminie Kolbuszowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ta argumentacja nie trafiła jednak do klubu „Razem dla Rozwoju Gminy”, którego radni w połowie głosowali przeciw taryfie dla bloków, a w połowie wstrzymali się od głosu. Nie wystarczyło to jednak, aby zastopować uchwałę.
(Paweł Galek)
Oddzielnej taryfy dla bloków broni radny klubu „Wspólna Sprawa”, a zarazem prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej, Józef Rybicki.

– Nie zgadzamy się na takie dzielenie mieszkańców na miasto i wieś – protestuje przewodniczący klubu radnych „Razem dla Rozwoju Gminy”, Krzysztof Wilk.

Od nowego roku cena wody dla bloków będzie niższa o pięć groszy na metrze sześciennym od tej, która dotrze do domów jednorodzinnych. Mówi dyrektor Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej, Mieczysław Skowron.