Kontrowersje wokół scalania gruntów rolnych w Padwi Narodowej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie jest prawomocne i przysługuje od niego odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Przypomnijmy, że ideą scaleń ziem w Padwi Narodowej było stworzenie jednolitych pól uprawnych. Robiono to m.in. poprzez wymianę gruntów między rolnikami. Koszt przedsięwzięcia zakończonego dwa lata temu, przekroczył dziesięć milionów złotych. (Paweł Galek)

Na tym nie koniec zastrzeżeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu uchyliło decyzję mieleckiego starostwa w sprawie scalania gruntów rolnych we wsi Padew Narodowa. Jakie były tego przyczyny? O tym starosta Andrzej Chrabąszcz.