Kontrowersje wokół "Przeglądu Kolbuszowskiego".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

„Przegląd Kolbuszowski” jest miesięcznikiem o zasięgu powiatowym. Utrzymuje się z dotacji Urzędu Miejskiego i starostwa w Kolbuszowej, a także – choć w mniejszym stopniu – reklam lokalnych przedsiębiorstw. Nakład pisma waha się od 500 do 700 egzemplarzy.
(Paweł Galek)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Józef Fryc obiecał, że sprawa uhonorowania 'Przeglądu Kolbuszowskiego” stanie na jednej z najbliższych sesji samorządu Kolbuszowej.

Chodzi o nominację redakcji tego miesięcznika do tytułu 'Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”. Wniosek w tej sprawie wystosowała grupa mieszkańców. Sęk w tym, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska, która dopiero co wycofała swój serwis z łam 'Przeglądu”, tłumacząc, że pismo to pisze nieprawdę. Wśród kolbuszowskich radnych nie brakuje jednak i sympatyków miesięcznika. Jednym z nich jest Paweł Michno, który na ostatniej sesji dopytywał się o termin uhonorowania „Przeglądu”.