Kontrowersje wokół 'Mieleckiej Karty Rodziny 3+.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przypomnijmy, że regulamin programu i wzór wniosku o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny 3+ dostępne są na stronie Urzędu Miasta: www.mielec.pl
(Paweł Galek)
Wiceprezydent nie mówi jednak 'nie”

Wiceprezydent Bogdan Bieniek tłumaczy, że program nie ma charakteru socjalnego:

Od tygodnia w magistracie można składać wnioski o przyznanie Mieleckiej Karty Rodziny 3+, czyli dokumentowi, dzięki któremu rodziny wielodzietne mogą liczyć nas ulgi i zwolnienia na terenie miasta. O kartę mogą starać się rodziny, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Mówi przewodniczący Rady Osiedla Żeromskiego Kazimierz Totoń: