Kontrowersje przy budowie mostu na Wisłoce w Mielcu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pozostaje cierpliwie czekać aby wszystkie zainteresowane strony wyraziły wspólne TAK dla dobra sprawy.
(Tomasz Łępa)
Starosta liczy również na pomoc samorządów lokalnych , które będą współdziałać przy projekcie mostu jak i dróg dojazdowych.

Starostwo chcejednak do końca grudnia br. zkończyć wszystkie sprawy projektowe dotyczące dróg dojazdowych do mostu.

Planowana budowa drugiego mostu na Wisłoce w Mielcu nadal buzi wiele emocji. Chodzi m. in. o budowę wewnętrznej obwodnicy.
Mówi starosta powiatu mieleckiego Andrzej Chrabąszcz.